Bảng giá Hàng lẻ – Hàng ghép Vận chuyển Lào Việt

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI LÀO : HÀNG LẺ - HÀNG GHÉP
ĐIỂM NHẬN ĐIỂM GIAO GIÁ CƯỚC VNĐ
KG KHỐI
HÀ NỘI Viêng Chăn 1,500 500,000
Pakse 2,000 1,000,000
Savanakhet 1,700 700,000
Luangphrabang 4,000 3,000,000
Oudomxay 4,500 3,500,000
Luangnamtha 4,000 3,000,000
Bò kèo 6,000 4,500,000
ĐÀ NẴNG Viêng Chăn 1,500 500,000
Pakse 1,000 500,000
Savanakhet 1,000 5,000,000
Luangphrabang 4,000 3,000,000
Oudomxay 4,500 3,500,000
Luangnamtha 4,000 3,000,000
Bò kèo 6,000 4,500,000
SÀI GÒN Viêng Chăn 2,500 1,500,000
Pakse 2,000 1,000,000
Savanakhet 2,000 1,000,000
Luangphrabang 5,000 3,500,000
Oudomxay 5,500 3,500,000
Luangnamtha 5,000 3,500,000
Bò kèo 7,000 5,000,000